Denna webbplats (https://eboardstore.se) drivs av Mojo Group AB. Hela webbplatsen, termerna “vi”, “oss” och “vår” avser Mojo Group AB. Mojo Group AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information och alla funktioner och tjänster som är tillgängliga på denna webbplats till dig, användaren, villkorad att du accepterar alla villkor, policys, bestämmelser och notiser som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår “Tjänst” och accepterar att vara bunden till följande villkor (“användarvillkor”, “bestämmelser”), inklusive de ytterligare villkor och policys som refereras häri och/eller tillgänglig via länk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal får du inte besöka webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den aktuella butiken skall också vara föremål för användarvillkoren. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller förändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör acceptans av dessa ändringar.

Webbutiksvillkor

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och du har gett oss ditt medgivande till någon av dina minderåriga anhöriga att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt syfte. Inte heller får du, vid användning av tjänsten, bryter mot några lagar i din jurisdiktion.

Brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av vilken anledning som helst.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd från oss .

Rubrikerna som används i detta avtal är inkluderade endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Riktighet, fullständighet och aktualitet information

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats är inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakt, mer kompletta eller mer nutida informationskällor. Tillit till material på denna webbplats är på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

Ändringar i tjänsten och priser

Priserna på våra produkter kan ändras utan att föregås av något meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

Produkter eller Tjänster

Vissa produkter eller tjänster kan finnas tillgängliga endast via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan finnas i begränsade mängder och är föremål för returer eller byten endast i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din dators bildskärm kommer presentera samtliga färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt på en bedömning från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de kvantiteter av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättningar kan av oss godtyckligt ändras när som helst utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med försäljning av vilken produkt som helst. Erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

Noggrannhet av fakturering och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att neka alla ordrar du lägger hos oss. Vi kan godtyckligt begränsa eller cancelera kvantiteter som köpts per person per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta ordrar av eller under samma kund, samma kreditkort och / eller ordrar som använder samma fakturering och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller annullerar en beställning, kan vi komma att försöka meddela dig genom e-post och / eller faktureringsadress / telefonnummer angivet vid den tidpunkt då ordern lades. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda ordrar som enligt vår egen bedömning, verkar vara skrivna av handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

För mer information kan du läsa vår returpolicy.

Valfria verktyg

Vi kan komma att ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller något att säga till om.

Du godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg “out of the box” och “som tillgänglig” utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget ansvar som uppstår från eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för de verktyg som tillhandahålls av relevant tredjepartsleverantör (s).

Vi kan också i framtiden, komma att erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster skall också omfattas av dessa användarvillkor.

Trejdepartslänkar

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan komma att hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för eventuella tredjepartsmaterial eller hemsidor, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredjeparts policys och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

Användarkommentarer, synpunkter och andra bidrag

Om du på vår begäran skickar in vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller om du utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, råd, förslag, planer, eller annat material, på nätet, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt, “kommentarer”) godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium eventuella kommentarer du för fram till oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer, eller (3) att svara på några kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi godtyckligt anser är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess eller annan personlig eller proprietär äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller andra skadliga program som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget av några kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och dess korrekthet. Vi tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part postat.

Personlig information

Din inlämning av personlig information genom butiken styrs av vår integritetspolicy.

Fel, felaktigheter och försummelser

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller brister som kan ha anknytning till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, frakttider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat in din beställning) .

Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller förtydliga uppgifter i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdateringsdatum tillämpat i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdateras.

Förbjuden användning

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, får du inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i något olagligt syfte; (B) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (C) för att bryta några internationella, federala, regionala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (D) för att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (E) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationellt ursprung, eller handikapp; (F) för att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter; (G) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (H) för att samla in eller spåra personlig information om andra; (I) till spam, “phish”, “pharm”, spindla, “crawla”, eller “scrape”; (J) för något obscent eller omoralisk ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad hemsida vid brott mot någon av de förbjudna användningsområdena.

Garantifriskrivning; ansvarsbegränsning

Vi garanterar inte, representerar inte eller går ej i god för att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten för obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan förvarning.

Du samtycker uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgängligt” för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall skall Mojo Group AB, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk, eller direkta, indirekta, tillfälliga, straff, speciellt eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, återanskaffningskostnader, eller liknande skador, vare sig baserad på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd från din användning av tjänsten eller några produkter anskaffade genom att använda tjänsten, eller för andra anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) presenterade, överföras eller på annat sätt görs tillgänglig via tjänsten, även om du informerats om dess möjligheter. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter sådan uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador, skall vårt ansvar begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Mojo Group AB och våra moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller handlingar som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheterna för en tredje part.

Avskiljbarhet

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bestäms vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, skall sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen skall anses vara avskild från dessa användarvillkor. Sådan bestämmelse skall inte påverka giltigheten och genomförbarheten av andra eventuella kvarvarande bestämmelser.

Uppsägning

De skyldigheter och ansvar för parterna som uppstått före tidpunkten för uppsägningen skall överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är effektiva tills dess de avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar att använda vår webbplats.

Om vi enligt vår egen bedömning anser att du misslyckats, eller vi misstänker att du har misslyckats att uppfylla något av villkoren eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också komma att säga upp avtalet när som helst utan förvarning och du kommer att hållas ansvarig för alla belopp upp till och med dagen för uppsägning; och / eller neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

Hela avtalet

Misslyckandet av oss att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policys eller verksamhetsregler postat av oss på denna webbplats eller i förhållande till Tjänsten utgör hela avtalet och förståelse mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot part som utarbetat villkoren.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som innebär att vi tillhandahåller dig tjänster skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Ändringar i villkor

Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att godtyckligt, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och förändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kolla vår webbplats regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter utstationering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

e-boardstore.se
Sverige
support@e-boardstore.se

Dessa användarvillkor uppdaterades senast 2019-05-05